Praca na linii produkcyjnej

praca na produkcji

Każdy pracownik produkcyjny wymaga przeszkolenia w zakresie oferowanego mu stanowiska pracy. Rzadko zdarza się, iż pracownicy zmieniając pracodawcę trafiają na maszyny identyczne z jakimi mają doświadczenie. Tym samym operator maszyn musi być elastyczny i gotowy do nauki. Dotyczy to również modernizowanych linii produkcji.

Maszyny produkcyjne mogą być precyzyjne, ze sterowaniem komputerowym, mechanicznym, jak również maszyny automatyczne, przemysłowe. Nie każdy operator maszyn może operować każdą maszyną. W zależności do rodzaju obsługi maszyny pracownik wymaga przeszkolenia, kursu, czasem nawet posiadania szczególnych uprawnień.

To wszystko po to, aby zadbać o jakość pracy, produktu jak i bezpieczeństwo personelu. Praca na linii produkcyjnej zwykle dotyczy operowania wybranym typem maszyn. Wbrew pozorom jedno stanowisko pracy obejmuje kilka różnych czynności na różnych maszynach. Planuje się go tak, aby zapobiec rutynie, pracownik co pewien czas jest rotowany pomiędzy maszynami, aczkolwiek nie zmienia się mu maszyn na tyle by ich nie znał i nie był zapoznany z instrukcją ich obsługi.

Oliwier

Zostaw komentarz