dozór maszyny

Pracując w obsłudze maszyn, musimy dbać o to, aby maszyna była sprawna, wydajna i pracowała poprawnie. Jednym z obowiązków jakie wykonuje operator maszyn jest dozór maszyny i uzupełnienie surowca w maszynie lub zapewnienie sprawności działania urządzenia.

Pracownik w zakresie swych obowiązków musi zadbać o porządek w miejscu pracy, jak i bezpieczeństwo poprzez używanie narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją używania. Wszelkie usterki w działalności maszyny muszą być zgłaszane odpowiednim pracownikom działu serwisu.

Operator maszyn nie jest uprawniony do zmiany obsługi maszyny, jej zatrzymania, samodzielnego uruchomienia, czy naprawy. W zależności od stanowiska pracy może być tak, iż to operator maszyny obsługuje maszyny w zakresie uzupełnienia materiału wytwórczego, czy kalibrowania form, ilości produkcji. Tym samym stanowisko to może wyglądać inaczej w zależności od danej firmy, nie jest jednolite również w obszarze jednego pracodawcy. Każda maszyna jest nieco inna i wymaga innej obsługi, a profesja operatora maszyn jest bardzo ogólna.

Oliwier

Zostaw komentarz