Bezpieczeństwo w pracy

bezpieczeństwo w pracy

Zapewnieniem bezpieczeństwa w zakładzie pracy winien zająć się BHP-owiec, tymczasem pracownik ma obowiązek nie tylko stosowania się wobec procedur bezpieczeństwa, ale również zachowania zdrowego rozsądku w kwestii bezpieczeństwa. To ważne dla całej załogi firmy. Dotyczy to zwłaszcza spożywania picia, jedzenia czy palenia papierosów na terenie parku maszynowego.

Są pewne rzeczy oczywiste jak chociażby używanie odzieży ochronnej, kasku, rękawiczek. To w interesie pracownika jest ich zastosowanie by uniknąć wypadku, jak również uszkodzenia produktów. Operator maszyn musi zachować również ostrożność w operowaniu maszyną uważając na własne życie i zdrowie, ale i innych pracowników w otoczeniu. Wiedząc iż maszyna może wyrządzić krzywdę musi operować nią tak, by nie uszkodzić niczego i nikogo po drodze. Czasem to bywa trudne na przykład w niewielkiej przestrzeni gdy manewruje się wózkiem widłowym czy ramionami automatu produkcyjnego.

Mimo wszystko bezpieczeństwo winno być na pierwszym miejscu. Gdy zachodzi obawa iż maszyna działa nieodpowiednio, należy pracy zaprzestać i poinformować przełożonego, zespół naprawczy itd.

Oliwier

Zostaw komentarz