Sytuacja rodzinna a praca

ytuacja rodzinna a praca

Zakładów produkcyjnych nie przybywa, zaś linie produkcyjne zastępowane są przez samoobsługowe maszyny, zwalniani są nie tylko pakowacze, sortowacze ale i operatorzy maszyn. Powoduje to szereg problemów ekonomicznych i społecznych, o czym warto pamiętać w polityce makroekonomicznej. Podstawowym negatywnym i mikroekonomicznym skutkiem bezrobocia jest obniżenie standardów życiowych bezrobotnego i jego rodziny. Bezrobotny tracąc pracę traci wynagrodzenie a co za tym idzie na coraz mniej może sobie pozwolić. Niewielu bezrobotnych po utracie pracy potrafi zachować swój standard życiowy z wcześniej uzbieranego majątku. Państwo stara się pomagać takim ludziom, chociażby poprzez zasiłki. Jednakże są to kwoty niepowalające oraz nie każdy bezrobotny jest uprzywilejowany do tego, aby taki zasiłek otrzymać. Nawet, jeśli go otrzyma to i tak czas jego pobierania jest ograniczony. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na to, że bezrobocie może również źle wpływać na stan psychiczny oraz zdrowie osób. Bezrobocie także może być powodem patologii społecznych czy także rozpadu rodzin. Szczególnie gdy dana osoba pracowała jako operator maszyn Ruda Śląska i wówczas zarabiała dość dużo pieniędzy. Gdy obniża się standard nie każdy potrafi sobie z tym poradzić. I na pewno wówczas taka osoba ba jeszcze mniejsze szanse na znalezienie pracy.

Oliwier

Zostaw komentarz