Przepisy BHP ponad wszystko

Zarobki operatora

Bezpieczeństwo w operowaniu maszynami jest kluczowe. Chodzi nie tylko o własne zdrowie, ale również swoich współpracowników czy przyszłych użytkowników danego wyrobu, który powstaje za pośrednictwem maszyny. Operowanie maszyną, zwłaszcza elektryczną może wyrządzić sporo szkody, warto zatem posiadać przeszkolenie jak się obchodzić z maszyną i co zrobić gdyby.. Praktyczne umiejętności na przykład poruszania się wózkiem widłowym również są istotne, początkujący winni najpierw przejść okres próbny pod okiem instruktora zanim będą samodzielnymi operatorami. Takie szkolenia winien zapewnić pracodawca. Czasem potrzebny jest stricte operator maszyny, wówczas nie wystarczy szkolenie a należy przejść odpowiedni kurs, praktyki i uzyskać uprawnienia do obsługi konkretnej maszyny. Jest to swego rodzaju profesja i specjalizacja, nie rzadko bardzo wąska. Nie zwalnia ona jednak ze stosowania się do przepisów bezpieczeństwa w danym miejscu. Warto również nadmienić iż poza BHP istotne jest bezpieczeństwo na przykład gapiów, przechodniów, osób trzecich które jak raz mogą znaleźć się w zasięgu rażenia spawarki, koparki itd.

Oliwier

Zostaw komentarz