Okres próbny

Okres próbny jak sama nazwa wskazuje ma z zdanie sprawdzić pracownika i jego umiejętności. W pracach gdzie pracodawca oferuje przyuczenie do zawodu, czy wdrożenie w arkana specjalizacji okres ten jest dwom, trzema miesiącami na opanowanie pracy na tyle by dorównać innym pracownikom ze znacznie większym stażem, jak i być samodzielnym pracownikiem. Jak w każdej pracy również praca operatora maszyn zorganizowana jest w oparciu o okres próbny i dalej przedłużenie umowy o pracę. Początkowo wymaga się od pracownika uzyskania wiedzy i doświadczenia. Z czasem oferowane jest zatrudnienie na stałe lub czas określony. Co więcej po okresie próbnym można liczyć na wyższe wynagrodzenie. Podwyżka może być zaledwie o kilka złotych ale z reguły jest znacznie większa, a dodatkowo pracownik nabywa prawa nadane kodeksem pracy, jak chociażby w kwestii zwolnieni lekarskiego, urlopu, czy wypowiedzenia, odprawy itd. Często również oferowane jest ubezpieczenie grupowe, pakiet socjalny, paczki i bony świąteczne itp. gratyfikacje do których uprawnień nie maja pracownicy na okresie próbnym.

Oliwier

Zostaw komentarz