Na produkcji

Trudna jest praca w firmie produkcyjnej. Ciężka świadomość niejednokrotnie przytłacza pracowników, którzy są przekonani, że jako operator maszyn nic już w życiu nie osiągną. Zapominają, że bardzo łatwo ze zwykłego niewykwalifikowanego pracownika produkcyjnego można stać się operatorem wózków widłowych lub nawet operatorem CNC. Taka zmiana stanowiska jest ściśle powiązana ze zmianą otrzymywanego wynagrodzenia. Niejednokrotnie się zdarza, że pracownicy produkcyjni nie potrafia pokierować swoją drogą zawodową, a przecież nie trzeba całe życie pracować na produkcji, można awansować. Różnie się rozwija droga zawodowa, niejednokrotnie jest tak, że pracownik produkcyjny podnosi stopniowo swoje kwalifikacje i trafia do biura. Uczy się dalej i w przyszłości może nawet zostaje dyrektorem. Takie rzeczy mają miejsce dość rzadko, ale jest to możliwe. Krąży wiele mitów dotyczących zarobków operatorów maszyn oraz tego w jakich warunkach oni pracują. Niestety wiele osób odbywa niezbędne szkolenia, podnosi kwalifikacje, a następnie jest niezwykle zawiedzionych poziomem swoich zarobków.

Oliwier

Zostaw komentarz