Specjalista BHP

Ogłoszenie numer: 7292544, z dnia 2022-08-01

 Jesteśmy prężnym zespołem, w szeregach mamy wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem. Główną dziedziną naszej działalności są usługi oraz nadzór BHP. Przeprowadzamy audyty BHP. Działamy jako koordynatorzy BHP na budowach.

 

Dodatkowo zajmujemy się ochroną środowiska i ochroną przeciwpożarową. Realizujemy zadania z zakresu prac ogólnobudowlanych, dostarczamy pracowników fizycznych na zasadzie outsourcingu. Szkolimy wstępnie i okresowo z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolimy z pierwszej pomocy, ppoż. Wykonujemy kursy dla hakowych, kursy dla operatorów wózków widłowych oraz suwnic z egzaminem w UDT.

 

Współpracujemy z inżynierami, elektrykami, laboratoriami, dzięki którym możemy organizować pomiary oświetlenia, rezystencji instalacji, ochrony przeciwporażeniowej, przeglądy budowlane roczne i pięcioletnie, pomiary środowiska pracy m.in. hałas, zapylenie.

Zaopatrujemy w środki gaśnicze, oznakowanie ewakuacyjne, piktogramy, środki ochrony indywidualnej oraz w czyściwa.

Specjalista BHP

Miejsce pracy: Poznań

Nr Ref.: 07/2022/Poznań

 

Opis stanowiska

Poszukujemy Specjalistów ds. BHP głównie do nadzorów BHP, koordynacji bhp na budowie w różnych częściach kraju.

 

Główne zadania do realizacji przez Specjalistę ds. BHP to:

 • organizacja i prowadzenie audytów oraz kontroli bhp na budowie
 • nadzorowanie stanu bezpieczeństwa oraz pełnienie funkcji doradczej i kontrolnej w zakresie bhp
 • kontrolowanie i eleminowanie zagrożeń oraz inicjowanie działań majacych na celu poprawę warunków bhp
 • tworzenie i aktualizacja dokumentacji z zakresu bhp
 • przeprowadzanie postępowań powypadkowych, inicjowanie akcji naprawczych
 • prowadzenie rejestru wypadków
 • organizacja i prowadzenie szkoleń wstępnych w zakresie bhp
 • raportowanie
 • bieżące wsparcie współpracowników kwestiach bhp
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi
 • inne niezbędne prace

Wymagania

 • ukończone studia licencjackie, magisterskie lub podyplomowe z bezpieczeństwa i higieny pracy
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • język angielski umożliwiający swobodną komunikację
 • samodzielność w działaniu
 • rzetelność
 • terminowe realizowanie działań
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • doświadczenie w bhp na budowie min. pół roku

Oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B
 • praca na budowie
 • zdobycie cennego doświadczenia
 • niezbędne narzędzia do pracy
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.