Pracownik Produkcji – VIVE Texcellence

Działając od 30 lat, innowacyjna, nowoczesna, rzetelna i stabilna organizacja, jest liderem branży recyklingu tekstyliów w Polsce i Europie. Mając świadomość, że przyszłością branży jest całościowe wykorzystanie surowca. VIVE Group inwestuje w opracowywanie nowoczesnych i wydajnych procesów recyklingu tekstyliów, które umożliwią wytwarzanie nowych produktów z przetworzonych włókien tekstylnych. 

 

VIVE Texcellence za cel stawia sobie poszukiwanie coraz nowszych obszarów zastosowania odpadów tekstylnych. W ramach swojej działalności prowadzi badania, mające na celu wytwarzanie nowych produktów z przetworzonych w różnorodnych procesach włókien tekstylnych. Aktualnie firma pracuje nad technologiami wytwarzania z tekstyliów poddanych recyklingowi materiałów i kompozytów, które mogą znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu.

 

 

W związku z rozwojem spółki, poszukujemy osób na stanowisko:

 

Pracownik Produkcji – VIVE Texcellence
Miejsce pracy: Kielce, ul. Olszewskiego 6
Twoje główne zadania:
 • Realizowanie planów produkcyjnych i jakościowych,
 • Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz okołoprodukcyjnych,
 • Przestrzeganie ustalonej technologii i receptur produkcyjnych.
W zamian oferujemy:
 • Stabilne i długotrwałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat od pierwszego dnia zatrudnienia,
 • Rynkowe wynagrodzenie z przejrzystym modelem premiowania,
 • Wsparcie we wdrożeniu w pierwszych dniach pracy,
 • W perspektywie możliwość rozwoju zawodowego,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w renomowanej firmie o stabilnej i ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Możliwość awansów wewnętrznych,
 • Pracę w małym zespole, doświadczonych pracowników,
 • Odzież roboczą. 
Dodatkowe benefity:
 • Dofinansowanie zajęć sportowych,
 • Program emerytalny,
 • Program gratyfikacji finansowej za polecenie pracownika,
 • Bony i paczki świąteczne,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • Dofinansowanie do wczasów pod gruszą,
 • Parking pracowniczy.

Spójrz teraz kogo konkretnie poszukujemy.

 

Wymagania:
 • Gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym,
 • Dyspozycyjność 8h dziennie (od poniedziałku do piątku), 
 • Gotowość do pracy z odzieżą,
 • Silna motywacja do pracy,
 • Umiejętność pracy samodzielnej jak i zespołowej,
 • Dobra kondycja fizyczna,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w zakładzie produkcyjnym.

Widzisz siebie tutaj? Świetnie – aplikuj!


Pamiętaj, aby do CV dołączyć poniższy zapis:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez wskazaną Spółkę dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Obowiązek Informacyjny RODO:
W wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1), VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż:Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie jest VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańskiej 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000089969, NIP: 657*****33, Regon: 290508529 – jako przeprowadzający rekrutację;Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. można kontaktować się pod adresem email ochrona.danych(małpa)vive.com.plPani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej rekrutacji.Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes w przekazaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji i zostaną usunięte w ciągu 30 dni od jej zakończenia.Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.